proxmox logoTεχνολογία λογισμικού που επιτρέπει το μετασχηματισμό του υλικού σε λογισμικό. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1960 σε μια προσπάθεια να χωριστούν λογικά κεντρικοί υπολογιστές (servers) σε πολλαπλές εικονικές μηχανές, έτσι ώστε να γίνει εφικτό το multitasking. Δεδομένου ότι οι κεντρικοί υπολογιστές ήταν ακριβοί την δεδομένη χρονική στιγμή, σχεδιάστηκε αυτή η λύση για να γίνει καλύτερη εκμέταλλευση της επένδυσης σε βάθος χρόνου. Στις αρχές του 1990, λόγω της κατακόρυφης πτώσης των τιμών τόσο σε επίπεδο server όσο και σε επίπεδο τερματικών, η τεχνολογία αυτή εγκαταλήφθηκε. Σήμερα όμως πρέκυψε ξανά η ανάγη να γίνει χρήση αυτής της τεχνολογίας για τους εξής λόγους:

  • Χαμηλή διαχείρηση πόρων
  • Αυξημένες δαπάνες
  • Ανεπαρκής προστασία

Η Virtualization τεχνολογία επιτρέπει την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος στο υλικό που στη πραγματικότητα δεν υπάρχει. Virtualization είναι μια έννοια που επιτρέπει στους πόρους ενός υπολογιστή να διαιρεθούν ή να μοιραστούν σε περιβάλλοντα ταυτόχρονα. Οι εικονικές μηχανές, όπως ονομάζονται, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς να ξέρουν το ένα την ύπαρξη του άλλου. Ένα ενιαίο περιβάλλον μπορεί να μην γνωρίσει ότι τρέχει σε ένα εικονικό περιβάλλον. Οι εικονικές μηχανές προσφέρουν διάφορα ευδιάκριτα πλεονεκτήματα πέρα από το φυσικό υλικό.

Απομόνωση: Τα virtual machines μπορούν να μοιράζονται τους φυσικούς πόρους ενός μεμονωμένου υπολογιστή καινα παραμένουν απόλυτα απομονωμένα το ένα από το άλλο σαν να ήταν διαφορετικά φυσικά μηχανήματα. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει τα εικονικά περοβάλλοντα να υπερτερούν σε αξιοπιστία και ασφάλεια σε σχέση με τα παραδισακά συστήματα.
Ενθυλάκωση: Ένα virtual machine είναι στην ουσία ένα πακέτο λογισμικού που περιέχει ή αλλιώς “ενθυλακώνει” ένα πλήρες σύνολο από ιδεατούς φυσικούς πόρους, καθώς και ένα λειτουργικό σύστημα και όλες τις εφαρμογές του, μέσα σε ένα πακέτο λογισμικού. Η ενθυλάκωση κάνει τα virtual machines εξαιρετικά φορητά και εύκολα στη διαχείριση.
Συμβατότητα: Τα virtual machines είναι συμβατά με όλους τους πρoτυποποιημένους (standard) x86 υπολογιστές.
Ανεξαρτησία από το Hardware: Τα virtual machines τρέχουν ανεξάρτητα από το υποκείμενο hardware. Μας δίνεται λοιπόν η ελευθερία να μετακινήσουμε ένα virtual machine από έναν τύπο υπολογιστή σε έναν άλλο χωρίς να χρειάζονται αλλαγές στους οδηγούς συσκευών (device drivers), στο λειτουργικό σύστημα, ή στις εφαρμογές.

Η έννοια του Virtualization αγκαλιάζει 3 τομείς:

Server Virtualization: Είναι η μετατροπή ενός αριθμού φυσικών server σε εικονικούς και η συγκέντρωση πολλών εικονικών server σε έναν φυσικό. Μειώνεται η ανάγκη για πολλούς server παράλληλα αυξάνεται σημαντικά η διαχείρηση του επεξεργαστή και της μνήμης. Αποτέλεσμα είναι να μειώνεται το λειτουργικό κόστος αφού χρειαζόμαστε λιγότερο hardware, και κατ επέκταση να μειώνονται οι ανάγκες σε φυσικό χώρο, η κατανάλωση ενέργειας και ανάγκες ψύξης.
Desktop Virtualization: Οι παραδοσιακοί προσωπικοί υπολογιστές αντικαθίστανται με κεντρικά ιδεατά μηχανήματα που βρίσκονται σε κεντρικά συστήματα και προσπελαύνονται πάνω από το δίκτυο. Οι υπολογιστές των χρηστών μπορούν να είναι φτηνά μηχανήματα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και χωρίς σκληρό δίσκο (Thin Clients) με αποτέλεσμα χαμηλή επένδυση, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ακόμα και του θορύβου. Δεν υπάρχει ανησυχία για την καταστροφή ενός υπολογιστή, αφού τίποτα δεν είναι αποθηκευμένο τοπικά, κάτι που δίνει υψηλή ασφάλεια και προστασία.
Storage Virtualization: Είναι η συγκέντρωση πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης, πολύ συχνά διαφορετικής ταχύτητας και τεχνολογίας, σε μια ενιαία λογική συσκευή. Το αποτέλεσμα είναι η ενοποίηση τεχνολογιών storage, όπως FC, SATA, SSD, SAS, και η ανεξαρτητοποίηση από κατασκευαστή storage. Είναι επίσης δυνατή η ζωντανή μετακίνηση δεδομένων μεταξύ συστημάτων storage ή ακόμα και η σύνδεση νέου συστήματος storage άλλου κατασκευαστή και προσθήκη άμεσα του χώρου αυτού στο συνολικό χώρο.
Network Virtualization: Είναι η μέθοδος που συνδυάζει τους διαθέσιμους πόρους ενός δικτύου με την κατάτμηση του δικτυακού εύρους ζώνης σε κανάλια, καθένα από τα οποία είναι ανεξάρτητα και τα οποία μπορούν να αποδοθούν (ή να χρησιμοποιηθούν) προς εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου διακομιστή σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η λογική κάνει πιο εύκολη τη διαχείρηση των δικτυακών πόρων γιατί η πραγματική πολυπλοκότητα του δικτύου δεν επηρεάζει το εικονικό δίκτυο.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Virtualization η εταιρία μας μπορεί να σας προτείνει λύσεις για να μειώσετε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και να αυξήσετε τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των συστημάτων σας.


Go to top